Focus op toegevoegde waarde

Boekhouden werd niet recent uitgevonden. De Babyloniërs en de Egyptenaren hielden al koopmansboeken bij. Pacioli introduceerde het dubbel boekhoudsysteem in 1494. Vandaag zijn de verplichtingen in een stroomversnelling gekomen. Thans wordt van de cijferbeoefenaar geëist dat hij meedenkt met de ondernemer, of meer zelfs, dat hij in diens plaats anticipeert op de moeilijkheden van het bedrijfsleven. Zo moet hij o.a. zijn cliënt waarschuwen wanneer uit de cijfers blijkt dat de continuïteit in het gedrang dreigt te komen.

 

Deze zaken vormen het voorwerp van een niet aflatende stroom van regelgevende initiatieven en instructies die vaak transparantie en rechtszekerheid missen. Sinds de boekhoudwet van 17 juli 1975 heeft het wetgevende werk onder Europese druk niet meer stil gestaan. De zware verplichtingen die rusten op de cijferbeoefenaar inzake de aangifte van witwaspraktijken bij de CFO vormen hiervan een recente illustratie.

 

Met de wetgeving groeide ook het belang van de beroepsinstituten en hun deontologische codes, alsook het tuchtrechtelijk toezicht op de beroepsbeoefenaar.

Ten slotte laat de informatica aan de administraties en aan de cliënt toe om steeds meer druk te leggen op de productie, kwaliteit en verantwoordelijkheid van de cijferbeoefenaar.

 

Te midden van al dit tumult gaan wij er prat op dat ons kantoor ‘boekhouding en fiscaliteit bv bvba’ meer dan ooit present is. Opgestart in 1977 is het geëvolueerd naar een kantoor van zes medewerkers met daarbovenop de ondersteuning van externe partners, zoals revisoren en juridische dienstverstrekkers.

 

Onze gedachte hierbij is dat wij aan de cliënt, bovenop de boekhoudkundige en fiscale service, vooral een toegevoegde waarde moeten geven inzake het daadwerkelijk verstaan van jaarrekeningen, balansen, staten van activa en passiva, coaching bij de financiële en economische bedrijfsvoering, optimalisatie van bedrijfsresultaten, adviezen bij oprichting, vereffening en omvorming van vennootschappen, bijstand bij ontbinding, faling of WCO, begeleiding in overnames en opvolgingen, coaching van de opstartende onderneming.

 

 

team

Marc

De Troch

 

mArc@boekfisk.be

Luc

van den borre

 

LUC@boekfisk.be

Bart

 Moens

 

BART@boekfisk.be

Jessie

De vriendt

 

JESSIE@boekfisk.be

Sabrina

de meyst

 

SABRINA@boekfisk.be

An

Leyssens

 

an@boekfisk.be

info@boekfisk.be

B&F Consult cvba

B.V. ovv een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 

 

Accounting - Fiscaliteit - Vennootschappen - Consultancy

Papiermolenstraat 29a

9200 Dendermonde

BE 0557 982 305

RPR Dendermonde

052 46 19 85

ontwerp Qklik | alle rechten voorbehouden B&F Consult @ copyright 2016